SystemGroup Innovative Generation
SystemGroup     РРО (реєстратори розрахункових операцій)  Документація  Функция возврата на РРО  Особенности возвратов по налогам Н1,Н2,Н3

Особенности возвратов по налогам Н1,Н2,Н3

      Лист  від АОЗТ "Датекс Україна" №02/019/11 від 23.10.2009р.

      Про виконання операції повернення товару. 

 

     Шановні партнери та користувачі РРО Datecs MP-500T (версії "МР-500Т 02.01" та "МР-500Т 02.02"), Datecs MP-5000 (версії "МР-5000 01.01").

    Цим листом вовідомляємо Вам, що РРО із зазначеними версіями дозволяють реєструвати операції повернення чи купівлі товару. Особливістю роботи цих РРО є те, що для операції повернення використовуються окремі податкові ставки H1, H2, H3, які не є парними до податкових ставок А, Б, В, Г, Д, котрі використовуються для продажу товарів.

    Для використання операції повернення товару, ми рекомендуємо, запрограмувати в касовий апарат кілька "товарів" із назвою, наприклад, "ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ" із вільною ціною і відповідними податковими ставками H1, Н2, Н3. Технічно операція повернення виконується як операція продажу товарів із податковими ставками Н1, Н2, Н3. Під час виконання операції повернення, касир вводить вручну ціну товару, який повертають клієнту.

    Спосіб, який пропонується, відповідає діючим нормотивним актам фіскального законодальства. Відповідно до "Положення про форму і зміст розрахункових документів" затвердженого наказом ДПА України №614 від 01.12.2000 вказувати найменування товару у видатковому чеку не потрібно. Див. цитату: 

 

      "4.1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі - видатковий чек) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках. Форма N ФКЧ-2 видаткового чека наведена в додатку 2.


   4.2. Видатковий чек повинен містити обов'язкові реквізити:

 • назву господарської одиниці;
 • адресу господарської одиниці;
 • для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР); перед номером друкуються великі літери "ПН";
 • для СПД, що не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД";
 • назву операції виплати;
 • суму коштів, яка видається за операцією виплати;
 • якщо операція виплати повторюється, - то кількість здійснених однотипних операцій виплати, суму коштів за цими операціями;

 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;
 • позначення форми виплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою виплати;
 • загальну суму виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";
 • для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком - літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку операціями виплати, на початку рядка - великі літери "ПДВ";
 • порядковий номер видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";
 • напис "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК" та логотип виробника.
  (Абзац п'ятнадцятий пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 (z0652-04) від 28.04.2004)."Скачать

 

           З повагою,

           директор департаменту

           досліджень і розробок                                                        Вадим Пятницький

 

 


         Додаток 2 до Положення про форму та зміст розрахункових  документів

Фискальный кассовый чев возврата денег


         Вернуться


SystemGroup SystemGroup © 2008
Все права защищены.

Разработано в
Sparkle Design Studio