SystemGroup Innovative Generation
SystemGroup     РРО (реєстратори розрахункових операцій)  Datecs FP-3530T  Вопрос-Ответ (Datecs FP-3530T)

Вопрос-Ответ (Datecs FP-3530T)

   Вопрос 15. 

   Для программного снятия Z-отчета с фискального регистратора FP-3530T мы используем команду:
   45h(69) - Сделать Z-отчет или X-отчет.
 
   Входные данные   –  Пароль,[Тип отчета[N][A]]
   Выходные данные – Номер, Сумма, СуммаА, СуммаБ, СуммаВ, СуммаГ, СуммаД
 
  Есть ли возможность получать не только суммы продаж по налоговым группам, но и сумму возвратов?

 

   Ответ:  Для получения сумм по возвратам вполне подойдет следующая команда:

  

   41h(65) - Суммы за день

 

   Входные данные – Параметр

   Выходные данные - Сумма, СуммаА, СуммаБ, СуммаВ, СуммаГ, СуммаД

 

Параметр:

         '0’ – возвращает информацию о продажах за день (от последнего Z-отчета);

         ‘1’ - возвращает информацию о возвратах за день (от последнего Z-отчета);

         ‘2’ - возвращает информацию о налогах по продажам за день (от последнего Z-отчета);

         ‘3’ - возвращает информацию о налогах по возвратам за день (от последнего Z-отчета).

 

   СуммаА – Сумма  по налоговой группе А

   СуммаБ – Сумма  по налоговой группе Б

   СуммаВ - Сумма  по налоговой группе В

   СуммаГ - Сумма  по налоговой группе Г

   СуммаД - Сумма  по налоговой группе Д

 

   По этой команде печатаются суммы от последнего дневного отчета до текущего момента времени.


   Вопрос 14. 

   Чи передбачено складання акту у разі помилково вибитого чека та який порядок відображення даної суми в "Звіті про використання реєстраторів розрахункових операцій"?

 

   Ответ:  Відповідно до 4.7 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614 (далі - Порядок), скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми тільки в разі забезпечення алгоритмом роботи реєстратора розрахункових операцій окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків. Якщо реєстратор розрахункових операцій не забезпечує такого накопичення, то дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції "службова видача", крім цього, як передбачено пунктом 4.8 Порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій необхідно скласти акт про відміну помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа, акти про скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій суми розрахунку передаються до бухгалтерії суб'єкта підприємницької діяльності і зберігаються протягом 3 років. У разі відсутності у суб'єкта господарювання бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій.

   Відповідно до п. 5 Інструкції щодо заповнення "Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)" за формою N ЗВР-1 Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого наказом ДПА України від 1 грудня 2000 N 614, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 за N 108/5299, із змінами і доповненнями, якщо протягом звітного місяця через реєстратор розрахункових операцій були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми до граф 4 - 7 Звіту не включаються.


   Вопрос 13.

  "Какой максимальной длинны может быть  наименование артикула при работе с фискальным регистратором Datecs FP-3530T ?"

 

  Ответ: В фискальном регистраторе Datecs FP-3530T название артикула может иметь максимум 48 символов. Может состоять из одной или двух строк (до 24 символов каждая).

  При программировании наименования артикула внешним программным обеспечением строки разделяются символом табуляции (код 09H). Подробности можно найти в описании команды 6Bh(107) - "Программирование артикулов и получение информации об артикулах" в документе "Система команд фискального регистратора Datecs FP-3530T". 


   Вопрос 12.

  "Каким образом осуществляется блокировка регистратора при отсутсвии подключения индикатора клиента ?"

 

  Ответ: В соответствие с протокольным решением "Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при кабінеті міністров України" від 26 грудня 2002 р. №14, Додаток 1. - "Технічні вимоги до електронних реєстраторів для різних сфер застосування":

  ...
  "4.  До складу ЕККР повинні входити такі основні функціональні блоки:
    - фіскальний блок;
    - механізм друкування чеків, контрольної стрічки та звітів;
    - індикатор клієнта;
    - інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

    До складу ЕККР може входити пристрій автоматичного відокремлювання роздрукованних касових чеків від паперової стрічки."

 

  "Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами озрахункових операцій для різних сфер застосування" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. №199

 

  "7. Усі режими роботи реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:


    - відключення механізму друкування чеків і звітів;
    - відключення індикатора клієнта, виконанного у вигляді окремого блока;
    - ...."

 

  Таким образом индикатор клиента (независимо от исполнения) входит в состав регистратора, а с другой стороны его отключение должно приводить к блокировке регистратора. С точки зрения регистратора Datecs FP3530T это означает, что, вне зависимости от режима (учебный или фискальный),
при отключении регистратора невозможно открыть фискальный чек и чек возврата, сделать продажу (возврат), закрыть чек. Нельзя также открыть нефискальный чек и сделать служебный внос/вынос денег.

  При взаимодействии с регистратором, он отвечает байтами состояния на запросы к нему (6 байтов состояния). В нулевом байте бит 3 (считая с нулевого) в установленном состоянии означает отсутствие подключенного индикатора (и следовательно состояние блокировки регистратора). 


   Вопрос 11.

  "Что делать если при печати чека в фискальном регистраторе заканчивается бумага ?"

 

  Ответ: Если бумага завершилась до операции Итог (Оплатить), то рекомендую пользоваться операцией Аннулирование чека (после замены бумаги) и повторной печатью чека.
   Если бумага завершилась при выполнении команды Итог (Оплатить), то лучше всего после замены бумаги просто попытаться закрыть чек (Итог + Закрыть фискальный чек). Сумму накопленную по чеку можно определить по команде 4Ch(76) Состояние фискальной транзакции


   Вопрос 10.

  "Как и когда может использоваться команда Аннулировать чек ?"

 

  Ответ: Эта команда может использоваться в фискальном чеке и чеке возврата.
  Её можно использовать в любой момент после открытия чека, но до первого использования команды Итог (35h(53) Итог (Total)). Как только в чеке выполнена команда Итог (даже на нулевую сумму), чек можно закрыть только обычным путем - "Аннулировать чек" действовать уже не будет. Это значит, что если Вы хотите "аннулировать" продажи по такому чеку, то теперь для этого уже можно использовать только чек возврата. 


   Вопрос 9.

  "В новом регистраторе появилась новая команда - Аннулировать чек. Для чего и как её использовать ?"

 

  Ответ: Команда Аннулировать чек предназначена для аннулирования фискального чека или чека возврата. После выполнения этой команды, чек становится недействительным и все суммы накопленные в таком чеке не попадают в регистры накопления и потом в фискальную память. 

   Единственным условием выполнения этой команды является то, что она должна быть выполнена до первого выполнения команды Итог (35h(53) Итог (Total) ). Если в чеке хотя бы раз выполнена команда Итог (даже на нулевую сумму), то команда Аннулировать чек не будет выполнена регистратором. В этом случае чек можно закрыть только обычным путем, оплатить его полностью (команда Итог) и выполнить команду Закрыть фискальный чек.
  Заметим, что корректное выполнение команды Аннулировать чек не требует использования команды Закрыть фискальный чек - чек аннулируется и закрывается автоматически.
  Используйте команду Аннулировать чек всегда, когда надо аннулировать все продажи в чеке. Если даже, по какой-либо причине, Вы обнулили все продажи, методом отрицательной внутричековой продажи, то все равно завершите такой уже обнуленный чек с помощью команды Аннулировать чек


   Вопрос 8.

  "Расскажите как можно подключится и работать с фискальным регистратором в среде Microsoft .NET ?"

 

  Ответ: Мможете использовать библиотеку fpl.dll для подключения. В Microsoft .NET для этого реализован  специальный механизм P/Invoke. 


   Вопрос 7.

  "Почему при выполнении операций возврата товара результат операции не учитывается при вычислении оборотов по налоговым группам ?"

 

  Ответ: Операция, о которой Вы говорите называется "сторно" и она всегда была запрещена.
  Возврат может быть оформлен в тот же день, а может быть выполнен и через несколько недель, поэтому вычитать из "положительных оборотов" "отрицательные" не вполне корректно.
  В 2000 году был утвержден нормативный документ запрещающий "сторно":


Порядок регистрации, опломбирования и применения регистраторов расчетных операций за товары (услуги).

Утвержден приказом ГНА Украины от 01.12.2000 г. №614.

"1. Определение терминов.
Операция "сторно" - регистрация через РРО отрицательных сумм денежной наличности, уменьшающих сумму выручки, заносимую в фискальную память при выполнении Z-отчета.

...

4. Порядок применения регистраторов расчетных операций.

... 4.7.
... Запрещается регистрировать через РРО отрицательные суммы с использованием операции "сторно"."


  Этот порядок может быть найден в "Вестнике налоговой службы Украины" №7, февраль, 2001.
 
  В настоящее время регистратор Datecs FP3530T (1.00; 1.10; 1.31) обеспечивает возможность создания чека возврата. Этот чек, открываемый по специальной команде (55h (85) Открыть чек возврата), не является "сторно", так как результат его выполнения не вычитается из "положительных оборотов", а помещается в отдельный раздел Z-отчета и фискальной памяти. Информация о таких "отрицательных" накоплениях и налогах может быть получена с помощью периодических отчетов. 


   Вопрос 6.

  "В нашем магазине иногда возникают ситуации с незакрытым чеком, чаще всего утром и когда чек возвратный. В таких случаях мы обращаемся к сервисному центру, чтобы решить проблему, но и они не всегда делают это оперативно. Почему такое происходит и как с этим бороться ?"

 

  Ответ: Для возвратного чека это обычно происходит, если кассир не внес утром в аппарат достаточную сумму наличных денег (служебный внос). Если при этом продаж было сделано мало, то наличность в кассе небольшая. Вы не можете вернуть наличными деньгами по возвратному чеку сумму, которая превышает общую наличность денег в кассе. Это просто запрещено правилами торговли - у Вас не может быть отрицательная наличность в кассе. То есть такие ситуации, обычно, возникают  по
недосмотру (или незнанию текущей величины наличности в кассе) кассира. 

   В принципе за такими ситуациями могло бы следить внешнее ПО. Скажем так, когда кассир пытается открыть чек возврата, внешнее ПО с помощью команды 46h(70) - Служебный внос/вынос (команда дается с нулевой суммой вноса/выноса - ServiceInputOutput в библиотеке) узнает наличность в кассе. После этого, перед открытием чека, ПО выводит сумму наличности и переспрашивает кассира, будет ли он открывать чек возврата (достаточно ли наличности?). В случае подтверждения чек открывается. 


   Вопрос 5.

  "У нас стоит задача сократить длину  чека, путем уборки с чековой ленты строки с указанием количества, где оно равно = 1.
   Просим сообщить, каким  образом это можно сделать, используя низкоуровневый  протокол  обмена ?"

 

  Ответ: Это достигается для регистратоа Datecs FP-3530T (1.00; 1.10; 1.31),  если в команде продажи не указывать количества.
   Формат  команды  34h(52) - Регистрация продажи с выводом на дисплей:
 
   Входные данные –   [<Знак>]< НомерАрт >[*<Кол>][,<Процент>|;< DS >]
   Выходные данные –   нет


   <Знак> - ‘+’ или ‘-‘
   <НомерАрт > - номер артикула
   <Кол> - количество для продажи (произведение количества на цену не должно превышать 9 знаков (два после запятой));
    <Процент> - процент надбавки/скидки (в зависимости от знака)
    < DS > - надбавка/скидка (в зависимости от знака) в абсолютном исчислении;
   
   Квадратные скобки ограничивают необязательные  параметры.
   Например, надо продать единицу товара с кодом 321 так,  чтобы 1.000 печаталось в чеке, тогда входные данные должны иметь  вид:
   
     321*1.000
 
и Вы на чеке имеете обычный формат строк  продажи.
  
   Предположим, надо сделать продажу того же товара, но без  печати строки количества, тогда во входных данных количество (*1.000) надо  опустить, и входные параметры будут состоять только из номера артикула:
 
     321
 
  Это неоднократно проверено и работает корректно. 


   Вопрос 4.

  "Позволяют ли технические возможности регистраторов  расчётных операций Datecs FP-3530T, с версией внутреннго программного обеспечения 1.10 UA и 1.31 UA, используемых совместно с внешним программным обеспечением Datecs ECR OLE, в случае отказа от товара проводить расчётные операции  с отрицательной суммой (обеспечивает ли регистратор  Datecs FP-3530T, с версией внутреннго программного обеспечения 1.10 UA и 1.31 UA выполнение алгоритма работы с отдельным накоплением в фискальной памяти итогов по отрицательным расчётам) ?"

 

  Ответ: Технические возможности ЭККР "Datecs FP-3530T" (версия внутреннего програмного обеспечения 1.10 UA и 1.31 UA) позволяют, в случае отказа от товара, проводить расчётные операции с отрицательной суммой, а так же проводить отдельное накопление в фискальной памяти информации по итогам отрицательных расчётов.

  Внешнее программное обеспечение Datecs ECR OLE для ЭККР "Datecs FP-3530T" (версия внутреннего програмного обеспечения 1.10 UA и 1.31 UA), также обеспечивает вышеупомянутые технические возможности. 


   Вопрос 3.

  "Как при работе с  фискальными регистраторами корректно отображать некоторые украинские буквы на индикаторе клиента. Это прежде всего относится к двум буквам: гласной Є и согласной Ґ?"

 

  Ответ: Наши специалисты решили данную проблему. Так в версии 2.02 регистратора Datecs FP-T260 обеспечена полная поддержка указанных букв для пользовательского дисплея DPD-201. Получив регистратор с этой версией, воспользуйтесь утилитой FPWinX (меню [Продажи], подменю [Фискальный чек]). В верхней части формы, увидите кнопку "Вывод на индикатор" и поле для выводимого текста.
   В поле для выводимого текста укажите эти буквы (букву Ґ можно ввести если перевести раскладку клавиатуры в режи UA и нажать одновременно три клавиши на клавиатуре "правый Alt"+"Shift"+"Г". Обратите внимание, что наличие в комбинации клавиши "Shift" определяет, какая буква будет выведена: прописная или строчная), Те, кто хочет использовать указанные буквы в своих программах, должны помнить, что в кодировке Windows буква Є,є имеет коды AAh и BAh, а буква Ґ,ґ имеет код A5h и B4h.


   Ситуация с Datecs FP3530T несколько сложнее (а в чем то, наверно, и проще). Дело в том, что можно обеспечить поддержку для этих букв и для регистраторов версии 1.31 UA, и для регистраторов версии 1.10 UA, и даже для регистраторов версии 1.00 UA. Но эта поддержка осуществляется на уровне библиотеки (в нашем случае FPL.DLL). Для этого были доработаны в ней несколько функций (DisplayTextLL и DisplayTextUL) - программисты могут изучить их,  чтобы использовать этот код. Кроме указанной библиотеки, Вы можете  запустив тест NewFP,  перейти в окно "Индикаторы клиента", и в нём убедится, что указанные украинские буквы корректно отображаются на индикаторе клиента. Единственное условие - пятый переключатель регистратора (переключатели расположены под небольшой крышкой на нижней панели регистратора) должен быть переведён в On. Возможно Вы привыкли работать когда переключатели находятся в положении 00101101, мы предлагаем переключить их в положение  00111101.
 
   Замечание 1 (для разработчиков). Помимо изменения положения переключателя, если Вы работаете с FPL.DLL, после подключения к регистратору вызовите функцию SetWinDosPage(false) и только после этого обращайтесь к DisplayTextLL и DisplayTextUL (не забывайте, Вы попрежнему должны использовать кодовую страницу Windows).
 
  Замечание 2 (для пользователей DatecsECR OLE). В течение ближайшего времени, DatecsECR OLE будет доработано и Вы преобретая ПО сможете его использовать как в старом режиме (с отключенным пятым переключателем), так и в новом (с включенным пятым переключателем и с украинскими буквами на дисплее). 


   Вопрос 2.

  "Мы используем для своей работы регистратор Datecs FP-3530T версии 1.10. В течение дня у нас может несколько раз меняться цена на некоторый товар (разные поставщики). Можно ли в регистраторе изменять цену на товар, по которому уже была продажа в течение одной смены, не выполняя Z-отчёт? Не противоречит ли это законодательству Укрины?"

 

  Ответ: Согласно новому закону "Постановление Кабинета Министров Украины  от 18 февраля 2002 г. N 199" "Об утверждении требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для разных сфер применения": 

 ". . .

  7. Все режимы работы регистратора, кроме тех, что обеспечивают устранение причин блокирования, должны блокироваться в случае:

 • отключения механизма печатания чеков и отчетов;
 • отключения индикатора клиента, выполненного в виде отдельного блока;
 • попытки изменения даты;
 • попытки изменения описания товара или услуги (кроме стоимости единицы их измерения) после проведения первой регистрации продажи этого товара;
 • исчерпания емкости, неисправности, отключения или замены фискальной памяти;
 • превышения установленного количества аварийных обнулений;
 • нарушения последовательности выполнение операций, предусмотренных программным обеспечением регистратора;
 • попытки занесения фискальной информации в фискальную память, если в часах-календаре установлено дату, которая предшествует дате последнего Z-отчета;
 • превышения максимальной продолжительности смены;
 • отсутствия  чековой ленты;
 • отсутствия контрольной ленты (в случае если контрольная лента печатается одновременно с чековой);
 • превышения максимального количества разрядов чисел, которые обрабатываются;
 • снижения напряжения до уровня, при котором не гарантируется достоверная обработка и хранения данных;
 • искажения данных в фискальной памяти."

  Таким образом, как мы видим, проводить изменение стоимости единицы товара или услуги в течение одной открытой смены на товар, по которому уже проводилась продажа в течение этой смены, не запрещается.

  При написании внешнего ПО для регистратора Datecs FP-3530T (1.10), необходимо учитывать, что для программирования товара в регистратор и для изменения стоимости единицы товара или услуги в течение одной открытой смены на товар, по которому уже проводилась продажа в течение этой смены, используется одна и та же команда 6Bh(107)  - "Программирование артикулов и получение информации об артикулах", но с разными входными параметрами.

 

  6Bh(107)  - "Программирование артикулов и получение информации об артикулах":

  Опции - один байт, определяющий тип выполняемой операции. Возможные значения - 'I', 'P', 'D', 'R', 'F', 'N', 'C'.

 • 'I' - Общая информация;
 • 'P' - Программирование артикула;
 • 'D' - Удаление артикула(ов) при условии, что они не продавались;
 • 'R' - Чтение информации об артикуле;
 • 'F' - Возвращает информацию о первом запрограммированном артикуле;
 • 'N' - Возвращает информацию о следующем артикуле;
 • 'C' - Изменение цены артикула.

  Подробнее, с синтаксисом этой и других команд, можно ознакомиться в описании  системы команд для фискального регистратора  Datecs FP-3530T  (v.1.10)  /Загрузить/. 

 


   Вопрос 1.

  "У меня возникают трудности, когда на фискализированном регистраторе Datecs FP-3530T, пытаюсь менять дату и время. В чем дело?"

 

  Ответ: Согласно новому закону "Постановление Кабинета Министров Украины  от 18 февраля 2002 г. N 199" на фискализированном фискальном регистраторе дату менять нельзя. Это требование нам всем придется выполнять.

   Другое дело время. Конечно надо обеспечить возможность перехода на зимнее и летнее время. С изменением времени вперед проблем не возникает - здесь все просто, а вот как подвинуть время назад. Тут есть определенные трудности. Будет неправильно, если время будет передвинуто на точку перед последним Z-отчетом и даже, если время передвинуть назад перед последним фискальным или возвратным чеком - это тоже будет неправильно. Поэтому регистратор позволяет менять время только после Z-отчета при условии, что никаких фискальных и возвратных чеков в этом промежутке времени не было сделано. Например, если Вам надо перейти на зимнее время, то вечером делается Z-отчет, а утром, перед открытием смены, время регистратора переводится на  час назад. 


 

  Урядовий портал  Офіціне інтеренет представництво Верховної Ради України  Офіційне інтернет представництво Президента України   Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби

Вернуться


SystemGroup SystemGroup © 2008
Все права защищены.

Разработано в
Sparkle Design Studio